Over VIT Therapeuten

VIT-img_09

De VIT therapeuten zijn geschoold in het bieden van, zoals het door zorgverzekeraars genoemd wordt,  psychosociale therapie. Hun specialisatie is in zijn algemeenheid te onderscheiden in:

Therapie op maat

VIT therapeuten bieden therapie op maat. Zij hanteren geen standaardaanpak, maar stemmen af op de individuele behoefte van de cliënt. Per sessie bekijkt de therapeut welke aanpak op dat moment het beste bij de cliënt aansluit. Daarbij stimuleert de therapeut de cliënt om zijn/haar zelfhelend vermogen aan te spreken, zodat de cliënt (weer) in harmonie met zichzelf en zijn/haar omgeving kan leven.
VIT therapeuten werken vanuit het besef dat een cliënt niet zijn klacht is, maar een klacht heeft. Zij hebben aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensie van de cliënt. Ook wel een integrale aanpak genoemd.
Indien nodig werkt de therapeut samen met, of verwijst de therapeut door naar andere beroepsbeoefenaars in de reguliere of in de niet-reguliere hulpverlening.

Kortdurende begeleiding

Gemiddeld genomen heeft een cliënt tussen de 5 en de 20 sessies nodig bij een VIT therapeut. Uiteraard is dit afhankelijk van de hulpvraag en de soort problematiek die speelt bij de cliënt.

Therapievormen en specialisaties
Binnen hun eigen discipline als kindertherapeut, jongerentherapeut, of therapeut voor volwassenen, kunnen VIT therapeuten verschillende therapievormen hanteren. Voorbeelden zijn: integratieve psychotherapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie, analytische therapie, zijnsoriëntatie, systemisch werken, psycho-energetisch werken. Deze worden ingezet afhankelijk van de cliënt, zijn hulpvraag en de werkwijze van de therapeut.
Ook kunnen VIT therapeuten gespecialiseerd zijn in bepaalde thematiek. Het bieden van psycho-oncologische therapie is daar een voorbeeld van.

Meer informatie over de specifieke methodieken waarmee een VIT therapeut werkt en de mogelijke specialisatie(s) van de betreffende therapeut, vindt u op zijn of haar website.

Opleiding

Alle VIT therapeuten hebben een vooropleiding op minimaal hbo niveau en hebben vervolgens, veelal later in hun werkzaam leven, een 3 à 4 jarige therapie-opleiding op hbo niveau gevolgd. Een belangrijke pijler in de beroepsmatige ontwikkeling van VIT therapeuten is de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkelingsproces, zowel tijdens hun opleiding als in hun praktijkvoering.
Zie ook kwaliteitsbewaking.

Vind een therapeut

Klik hier om een therapeut te vinden die bij u past.

Sluiten