'Therapeuten met een persoonlijke benadering'

'Ik voel me vrijer en gezonder'

'Ik ben niet meer zo vaak boos'

'Ik voel me nu veel beter'

'Ik durf nu te zijn wie ik ben'

'Therapeut is zeer vakkundig en liefdevol'

Beroepsvereniging voor therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg

De VIT is een vereniging van therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg aangeduid als het psychosociale werkveld, met als doel een bijdrage te leveren aan het welbevinden van mensen, van jong tot oud, die hierin begeleiding zoeken. De VIT-therapeut werkt vanuit een integrale, holistische visie op de mens, waardoor hij/zij aandacht heeft voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van de cliënt.

Centraal in de aanpak staat de individuele behoefte van de cliënt. De VIT-therapeut geeft vanuit een intrinsieke motivatie betekenis aan zelfontwikkeling om zo de professionaliteit te bevorderen, waarbij vooral de interne intelligentie voorrang heeft boven het aangeleerde intellect. De VIT waarborgt de kwaliteit van de hulpverlening op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen op het gebied van kennis, persoonlijke ontwikkeling, praktijkvoering en de relatie met de vereniging. Zij draagt de kwaliteit naar buiten toe uit. Ook stimuleert en faciliteert zij de VIT- therapeuten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, in hun ondernemerschap en in hun betrokkenheid bij de vereniging.

Bovenal is de VIT een vereniging waar therapeuten als collega’s met elkaar omgaan in een open, transparante sfeer die gekenmerkt wordt door respectvolle communicatie. Waarnemen zonder (voor)oordeel zorgt voor mededogen naar jezelf en daarmee mededogen naar je medemens. Vanuit deze grondhouding geeft de VIT- therapeut een optimale invulling aan zijn/haar professie.

  

Zoek hier uw therapeut

Sluiten