Na- en bijscholing

Na-en-bijscholing

Eén van de instrumenten waarmee de VIT toeziet op de kwaliteit van aangesloten therapeuten is de na- en bijscholing.

De VIT vindt het uitermate belangrijk dat haar leden zich vakinhoudelijk en persoonlijk blijven ontwikkelen. De therapeuten zijn dan ook verplicht jaarlijks te voldoen aan de na- en bijscholingseisen die zijn gesteld. Via het digitale logboek geven leden na elk kalenderjaar aan wat zij aan na- en bijscholing hebben gedaan. Het logboek wordt daarop gecontroleerd.

Sluiten