Lidmaatschap

VIT-img_012Welkom bij de VIT, de Vereniging van Integraal Therapeuten in Nederland.

De Vereniging van Integraal Therapeuten is dé beroepsvereniging voor therapeuten in de complementair alternatieve geestelijke gezondheidszorg die met hun integrale aanpak oog hebben voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de cliënt. Daarbij stemmen zij af op de individuele behoefte van de cliënt. Vanuit hun persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren VIT-therapeuten de cliënt om zijn zelfhelend vermogen aan te spreken, zodat hij weer in harmonie met zichzelf en zijn omgeving kan leven.

Bij de VIT zijn therapeuten aangesloten die zijn opgeleid te werken met kinderen en jongeren én therapeuten die zijn opgeleid te werken met volwassenen. Wat hen verbindt is de integrale visie van waaruit zij werken.
Samen met haar leden draagt de VIT er zorg voor dat de kwaliteit van de therapie die integraal therapeuten bieden, gewaarborgd wordt en dat de bekendheid van deze vorm van therapie verder uitgebouwd wordt.

Verbinding

De VIT onderhoudt goede relaties met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en opleidingen. Steeds formuleert het bestuur een antwoord op de ontwikkelingen die het signaleert.

De VIT is een vereniging met een prettige onderlinge sfeer op vergaderingen en workshops. Het is makkelijk contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering waar het actuele beleid wordt besproken en vastgesteld.

Daarnaast  worden workshops georganiseerd over inspirerende thema’s.  Als lid kun je actief deelnemen aan een commissie die het beleid van de vereniging uitvoert, waardoor de VIT echt een vereniging is van leden voor leden.

Professionele ondersteuning

Een professioneel secretariaat zorgt ervoor dat jouw vragen en suggesties zo snel mogelijk worden beantwoord. Ook heeft de VIT een beleidsmedewerker die het bestuur en secretariaat ondersteunt, zodat er snel en adequaat gereageerd kan worden op de vele ontwikkelingen in het veld.

Daarnaast zorgt de VIT voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van het werk van haar leden.

Interesse je bij de VIT aan te sluiten? Zie het linkermenu voor meer informatie hierover.

Sluiten