Lidmaatschap opzeggen

Handtekening

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Als je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit dan per brief of per e-mail mét vermelding van de reden van opzegging. Dit dien je te doen uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Zo kan uitschrijven bij de SCAG, RBCZ register, ONSKMS en de verzekeringen, tijdig gebeuren. En de informatie over het aantal leden is noodzakeliljk voor het maken van de begroting van het volgende kalenderjaar. 

Sluiten