Therapie voor volwassenen

Hoewel alle VIT therapeuten die met volwassenen werken, hun integrale visie op het therapeutschap delen, zijn zij opgeleid in verschillende therapierichtingen.

Hieronder vindt u meer informatie over de bij de VIT meest voorkomende therapierichtingen voor het werken met volwassen cliënten: integratieve psychotherapie, integratieve hypnotherapie, psycho-energetische therapie en therapeutische coaching.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een laagdrempelige, kortdurende therapie voor volwassenen.

Binnen de psychotherapie bestaan veel opvattingen over wat de oorzaak kan zijn van psychische klachten bij een mens en hoe die kunnen worden opgelost. De integratief therapeut is zich ervan bewust dat klachten kunnen ontstaan in verschillende lagen van een mens en daarop hun uitwerking hebben, zoals de emotionele, fysieke, cognitieve en spirituele lagen.

De integratief therapeut laat zich in zijn werk niet beperken door één richting. Hij is geschoold om de methoden uit verschillende therapievormen in zijn werk te integreren. Het behandelplan wordt voor iedere cliënt op maat gemaakt. Tijdens de therapie kan het behandelplan worden bijgesteld wanneer de cliënt en/of de therapeut dit nodig achten.

Integratieve hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruikgemaakt wordt van trance. Trance is te omschrijven als een geconcentreerde aandacht in de binnenwereld die de cliënt helpt om op een veilige manier achter het probleem te komen dat de cliënt belemmert in zijn of haar dagelijks leven en om te achterhalen welke gevoelens, gedachten en gebeurtenissen hierin een rol spelen. Trance helpt de cliënt ook te verwerken wat nodig is om het leven weer te kunnen leiden zoals hij of zij dat wil.

De hypnotherapeut gaat ervan uit dat de oplossingen voor de klachten of problemen waarmee een cliënt komt in de persoon zelf liggen. Door trance te gebruiken kan de cliënt ook zelf bij de oplossing komen. De hypnotherapeut steunt de cliënt om zijn probleem te erkennen en begeleidt hem bij het verwerken van psychische conflicten.

Hypnotherapie is, naast de behandeling van psychische klachten, ook in te zetten bij lichamelijke klachten, het verbeteren van prestaties en het vergroten van mogelijkheden.

Psycho-energetische therapie

Psycho-energetisch therapeuten kunnen in het energieveld van de cliënt verstoringen en onregelmatigheden vinden en interpreteren. Met behulp van universele energie herstelt of heelt (healt) de therapeut deze. De behandeling via de handen richt zich op de levenskrachten van de mens en de energiehuishouding.

Deze vorm van healing is in principe voor ieder mens geschikt. Er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van healing. Wel is het zo dat healers zich soms specialiseren in een of meer richtingen. Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met mensen die terminaal zijn, psychiatrische patiënt, of die zich persoonlijk willen ontwikkelen.

Therapeutische coaching

De VIT coach is therapeutisch geschoold. Hij begeleidt de cliënt om het gedrag dat hem in bepaalde werksituaties problemen oplevert, om te zetten naar nieuw gedrag. Dit proces is gericht op de verandering van het gedrag van de cliënt in relatie tot de buitenwereld.
De VIT coach onderkent als therapeut echter ook dat gebeurtenissen in de binnenwereld van de cliënt effect hebben op zijn handelen in de buitenwereld en andersom. Het gedrag van de cliënt kan voortkomen uit oude ervaringen die zijn opgeslagen in zijn binnenwereld. De VIT coach ziet de overlap tussen de binnen- en buitenwereld van de cliënt en kan daar op adequate wijze op inspelen. Dit geeft een toegevoegde waarde aan het coachingstraject.

Therapeutisch geschoolde coaches kunnen ook worden benaderd door cliënten die begeleiding zoeken bij het oplossen van (niet werkgerelateerde) problemen, maar psychotherapie een te zware aanpak vinden. De VIT coach sluit aan op hun hulpvraag.

Sluiten