Wat verwacht de VIT

VIT-img_014

De VIT verwacht van haar leden betrokkenheid bij de vereniging. Dat uit zich in het bezoeken van de algemene ledenvergadering, meedenken over de koers van het beleid en incidenteel een taak op zich nemen voor een commissie of werkgroep.

De VIT heeft een beroepsprofiel waarin staat omschreven wat het beroep van integraal therapeut inhoudt en een beroepscode waaraan ieder lid van de VIT gehouden is.

Kwaliteit borgen vraagt van leden het volgende:

  • Jaarlijks voldoen aan de vereisten van na- en bijscholing, intervisie en de vijfjaarlijks visitatie
  • Jaarlijks reflectie op de praktijkvoering en hiervan leren, vormgeven binnen het digitaal programma ONSKMS dat hiervoor is opgesteld. Sluit aan op de Wtza KMS.
  • Meedoen aan het cliëntenonderzoek
  • Je houden aan de beroepscode
  • Je houden aan de klachtenregeling van de VIT gebaseerd op de Wkkgz, en registratie bij de SCAG voor de inzet van een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door VWS erkende geschillencommissie
  • Je houden aan het tuchtrecht van TCZ, en/of ander tuchtcollege waaronder je valt bijvoorbeeld SKJ
  • Jaarlijks tijdig de vastgestelde contributie betalen
  • Tijdig mutaties in adresgegevens of anderszins relevante gegevens aan het secretariaat doorgeven en/of doorvoeren in Mijn VIT
Sluiten