Wat biedt de VIT

VIT-img_013

De VIT behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden binnen het complementaire veld bij belangrijke spelers in het maatschappelijk veld.  Zo participeert de VIT in de RBCZ Sector Psychosociaal, een belangrijk orgaan waar beleid wordt gemaakt en vastgesteld. Ook volgt zij de ontwikkelingen en zal zij waar nodig bijdragen aan uitgezet beleid dat verplicht is gesteld door derden, zoals VWS en de zorgverzekeraars. Zo heeft zij de invoering van de Wkkgz op de voet gevolgd en heeft zij met de aansluiting bij de SCAG ervoor gezorgd dat leden kunnen voldoen aan deze wet. Ook heeft zij een functionaris Gegevensbescherming, met het oog op het voldoen aan de AVG.
Verder hebben alle leden een kwaliteitsmanagementsysteem dat de organisatie Ovezo in samenspraak met de VIT heeft opgezet. Het KMS is een eis van de wet Wtza.

Inspiratie – stimulans - netwerk

De VIT faciliteert leden in de ontwikkeling van hun therapeutschap, ondernemerschap en in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doet zij door het aanbieden van:

 • Een jaarlijkse Inspiratiedag voor de leden
 • Een workshop na de algemene ledenvergadering
 • Kennismakingsmiddag voor nieuwe leden
 • Welkombezoek van twee collega’s in jouw praktijk in het eerste jaar van jouw lidmaatschap
 • Een secretariaat dat vragen van leden snel en deskundig beantwoordt
 • Informatie over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg van de complementair zorg
 • Een netwerk verspreid over het hele land; verbinding met enthousiaste collega’s en uitwisseling van kennis en ervaring tussen kindertherapeuten en therapeuten die met volwassenen werken
 • Nieuwsbrieven
 • Collectieve aansluiting bij de SCAG voor het borgen van de Wkkgz
 • Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering

 En door de netwerken waarin de VIT participeert, zoals:

 • Deelname aan het Kindertherapeutennetwerk
 • Deelname aan het Team Up project, een project van WarChild, Unicef en Save the Children voor kinderen in AZC’s, waar kindertherapeuten een belangrijke bijdrage aan leveren
 • Deelname aan de RBCZ Sector Psychosociaal

Zorg voor Kwaliteit

De VIT faciliteert haar leden in kwaliteitsontwikkeling en borgt kwaliteit door:

 • een toelatingsgesprek met kandidaat-leden
 • een professioneel kader (beroepscode, beroepsprofiel)
 • herregistratie, waarin intervisie, na- en bijscholing en het volgen van vakliteratuur jaarlijks worden getoetst
 • vijfjaarlijkse visitatie
 • toegang tot Wtza KMS via eigen account in ONSKMS van Ovezo
 • doorlopend cliënttevredenheidonderzoek
 • klachtenafhandeling volgens de Wkkgz (klachtenfunctionaris en geschilleninstantie)
 • klachtencommissie Jeugdwet (indien klacht onder de jeugdwet valt)
 • Juridische Helpdesk
 • vertrouwenspersoon
 • aandachtsfunctionaris
 • workshops ter introductie van na- en bijscholing
 • een professioneel secretariaat

Met diverse instrumenten werkt de VIT aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de hulpverlening van haar leden en maakt deze zichtbaar naar buiten toe.
Op deze wijze realiseert de VIT dat de hulpverlening van VIT therapeuten bekend staat als kwalitatief hoogwaardig, aansluitend op de individuele behoeften van de cliënt en laagdrempelig, wat wil zeggen: geen wachtlijsten, betaalbaar en toegankelijk.

Sluiten