Kwaliteitsbewaking

VIT-img_06

De VIT zet als vereniging verschillende instrumenten in om de kwaliteit van de dienstverlening door haar leden te bewaken:

  • Leden hebben een diploma van een drie- of vierjarige beroepsopleiding op hbo- of post hbo-niveau.
  • Alle kandidaat-leden hebben, onafhankelijk van hun diploma, een toelatingsgesprek.
  • Leden worden één keer per vijf jaar gevisiteerd door een extern visitatiebureau.
  • Leden moeten deel uitmaken van een intervisiegroep.
  • Leden zijn verplicht na- en bijscholing te volgen.
  • De VIT voert een continu cliënttevredenheidonderzoek uit.
  • De VIT heeft de behandeling van klachten geregeld conform de Wkkgz en heeft ook een klachtencommissie die klachten behandelt die vallen binnen de Jeugdwet.
  • De VIT leden hebben een Kwaliteitsmanagement Systeem zoals verplicht is gesteld door de Wtza.

In het submenu links vindt u meer informatie over de verschillende aspecten die er samen voor zorgen dat VIT therapeuten de kwaliteit leveren waar de VIT voor staat.

Sluiten