Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Uitgangspunt voor de kindertherapeut is dat het kind (onbewust) weet welke oplossingen er voor de klacht zijn. Samen met de therapeut onderzoekt het kind zijn hulpbronnen en vindt het zijn oplossingen. Waar het uiteindelijk in de therapie om gaat is dat het kind zich weer vrij kan ontwikkelen.

Ouders worden actief bij de therapie betrokken. De therapeut ondersteunt hen met concrete tips en adviezen om hun kind te begeleiden.

Sluiten