Herregistratie

Herregistratie

VIT therapeuten dienen een logboek bij te houden waarin zij hun ontwikkeling vastleggen en waarover zij eenmaal per jaar verantwoording afleggen.

In dit logboek legt de therapeut onder meer vast wat hij of zij doet aan na- en bijscholing, literatuurstudie en intervisie. Het logboek wordt jaarlijks beoordeeld door de Commissie Herregistratie.

Alleen de therapeuten waarvan het logboek als voldoende wordt beoordeeld, kunnen bij de VIT geregistreerd blijven.

Sluiten