Koepelorganisatie

image

De VIT is aangesloten bij de koepel RBCZ.  Aanleiding hiertoe was dat de zorgverzekeraar VGZ alleen met koepels erkenningen aangaat voor vergoeding van de geboden zorg.
De leden van de VIT met een Eurocertificaat Psychotherapie, ECP, zijn daarnaast aangesloten bij het NVECP.
Enkele leden van de VIT die een ECP hebben, zijn aangesloten bij de koepel de NAP.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

De stichting RBCZ is het kwaliteitsregister van therapeuten werkzaam in de complementaire zorg, zowel binnen de lichamelijke als binnen de geestelijke gezondheidszorg.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en werkt samen met de aangesloten beroepsvereniging aan de kwaliteit en het zichtbaar maken van het aanbod van de aangesloten therapeuten.
Beroepsverenigingen worden gescreend voordat ze kunnen aansluiten bij RBCZ en hun leden kunnen zich registreren bij RBCZ als ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

Meer informatie over RBCZ vindt u op de website https://www.rbcz.nu

Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Zie voor meer informatie: https://www.tcz.nu 

NVECP kwaliteitsregister Psychotherapie

Sommige opleidingen zijn geaccrediteerd tot het afgeven van het Europees Certificaat Psychotherapie, het ECP. Hun afgestudeerden -die al een mensgerichte hbo/wo-opleiding hebben gevolgd- hebben daarmee een opleiding gevolgd die voldoet aan de eisen die op Europees niveau door de European Association for Psychotherapy (EAP) zijn vastgesteld. Veel VIT leden hebben een ECP.

De koepel NAP richtte zich enkele jaren op het ontwikkelen en in de markt zetten van het ECP keurmerk.
Inmiddels is er ook het register NVECP -het kwaliteitsregister psychotherapie- waar veel VIT-leden staan ingeschreven. Het NVECP is aangesloten bij de EAP én bij de koepel RBCZ.

Meer informatie over het NVECP vindt u op de website https://nvecp.nl

Sluiten