ALV

Microfoon

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VIT vindt twee keer per jaar plaats. Doorgaans is dit in maart en in oktober. Tijdens de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, maar ook ontwikkelingen binnen het veld, de geestelijke gezondheidszorg, en de regel- en wetgeving die gelden voor de praktijkvoering van onze leden. 
De ALV besluit over stukken die te maken hebben met de organisatie VIT, zoals statuten en goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen.

Jaarverslag VIT 2022

In het jaarverslag meer over de ontwikkelingen rondom beleid en activiteiten van de VIT.

Sluiten