Missie & Visie


Kwaliteit en zichtbaarheid

De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT therapeuten leveren. De VIT als een deskundige, betrouwbare en laagdrempelige gesprekspartner te profileren bij cliëntenorganisaties, professionals en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid.

 

De kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en toetsing, en deze kwaliteit naar buiten toe uit te dragen zodat VIT therapeuten zichtbaar en herkenbaar zijn bij belangrijke doelgroepen. VIT therapeuten te faciliteren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en in hun ondernemerschap.

 

Integrale visie

VIT therapeuten werken vanuit een integrale, holistische visie. Vanuit deze visie hebben zij aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van de cliënt. Centraal in hun aanpak staat de individuele behoefte van de cliënt. De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT therapeuten leveren. De kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en toetsing, en deze kwaliteit naar buiten toe uit te dragen zodat VIT therapeuten zichtbaar en herkenbaar zijn bij belangrijke doelgroepen.

 

VIT therapeuten te faciliteren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en in hun ondernemerschap.De VIT als een deskundige, betrouwbare en laagdrempelige gesprekspartner te profileren bij cliëntenorganisaties, professionals en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid.