Wtza KMS – Ovezo

WTZA

Goede zorg leveren is wat VIT therapeuten als zorgaanbieder met hun praktijk voor ogen hebben. Om dit te (blijven) leveren hebben zij een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen die de wet stelt aan zorgaanbieders,
zoals de Wtza, de Wkkgz en indien van toepassing de Jeugdwet.
Dit is het zogenaamde Wtza KMS (KwaliteitsManagementSysteem)
dat de organisatie Ovezo, gespecialiseerd in KMS, in samenspraak met de VIT heeft ontwikkeld.

Voor VIT-leden is dit de inloglink naar hun Wtza KMS:

Sluiten