Externe relaties

Afbeelding-VIT-netwerk-4-feb-22

Externe relaties

De VIT neemt deel aan netwerk- c.q. overlegvormen. Op deze wijze werkt zij samen met andere spelers in het veld om de kwaliteit en de erkenning van de hulpverlening te versterken en te vergroten. Zie bovenstaand organigram. Voor een toelichting klik in het linker menu op Netwerkvormen.

Sluiten